Фібрент+Йод

Угода користувача

 1. Загальні положення

1.1. Справжня оферта є офіційною пропозицією https://fibrent.te.ua/, далі по тексту – «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту – «Договір», і розміщує публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця fibrent.te.ua (далі – «Інтернет-сайт»).

1.2. Згідно зі статтею 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу товарів на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення замовлення Покупцем.

1.3. Оформленням замовлення Покупець підтверджує узгодження і безумовне прийняття ним умов цього пропозиції (оферти).

1.4. Зазначений Договір є публічним, тобто. Е. Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців.

1.5. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови справжнього пропозиції (оферти) шляхом оформлення замовлення), Покупець підтверджує наступне:

а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених нижче щодо збору, обробки та передачі персональних даних. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для оформлення рахунків, накладних та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця, не змінюючи при цьому мета обробки персональних даних. Обсяг прав Покупця, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

 

 1. Поняття і визначення

2.1. У цій оферті наведені нижче терміни мають таке значення:

«Товар / Товари» – товари представлені на сайті https://fibrent.te.ua/

«Інтернет-магазин» – відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди, розміщене в мережі Інтернет за адресою Інтернет-сайту www.otto.lviv.ua.

«Продавець» – компанія, яка реалізує товари, представлені на сайті Інтернет-магазину.

«Покупець» – фізична особа, яка досягла 18-ти років, яке уклало з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

«Замовлення» – рішення Покупця замовити товар і його доставку з переліку товарів на сайті Інтернет-магазину.

«Сторони» – Продавець і Покупець.

 

 1. Предмет Договору

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти товар на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж Товару в Інтернет-магазині, в тому числі:

– добровільний вибір Покупцем Товару в Інтернет-магазині;

– самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

– оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

– обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

 

 1. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на сайті Інтернет-магазину і наявний, шляхом здійснення замовлення через менеджера по номеру телефону Продавця: +380 97 148 244 5 або розміщення замовлення через сервіс сайту Інтернет-магазину www.otto.lviv.ua.

4.2. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов’язується надати наступну інформацію:

4.2.1. прізвище, ім’я, по батькові Покупця або вказаної ним особи (одержувача);

4.2.2. адреса, за якою слід доставити товар (якщо доставка до адреси Покупця);

4.2.3. Адреса електронної пошти;

4.2.4. контактний телефон.

4.3. Найменування, кількість, ціна обраного Покупцем товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.

4.4. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при купівлі товарів в Інтернет-магазині.

4.5. При оформленні замовлення через менеджера Продавця (п. 4.1. Даної оферти) Покупець зобов’язується надати інформацію, зазначену в п. 4.2. справжньої оферти.

4.6. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні замовлення.

4.7 Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем і Покупцем вважається укладеним з моменту електронного оформлення замовлення на сервісі сайту Інтернет-магазину або здійснення замовлення по телефону через менеджера Продавця.

4.8. При відсутності товару на складі, менеджер Продавця зобов’язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

4.9. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної конфігурації, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

 

 1. Порядок оплати замовлення

5.1. Варіанти оплати замовлення Покупцем:

 • Оплата онлайн
 • оплата при доставцi

5.2. У разі ненадходження грошових коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

 

 1. Умови отримання замовлення

6.1. Варіанти отримання замовлення Покупцем:

 • доставка за вказаною Вами адресою чи оператром доставки

 

 1. Відповідальність Сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

ню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

7.2. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

 

 1. Інші умови

8.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору за умови попередньої публікації його на сайті www.otto.lviv.ua.

8.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

8.3. Фактичною датою електронного угоди між Сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

8.4. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

8.5. Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін. Дій на виконання даного Договору. 1. Термін дії договору

9.1.Електронний Договір вважається укладеним з моменту, зазначеного в п. 4.7 цього Договору, відповідно до частини шостої статті 11 Закону України «Про електронну комерцію» і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань щодо цього Договору.

9.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів Покупцю (в разі оплати товару) або скасування замовлення.

9.3. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору, в разі анулювання замовлення однієї із Сторін, згідно умов даного Договору, і у випадках передбачених чинним законодавством України.